Regulacja stanów prawnych

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Potrzebujesz unormować stan prawny nieruchomości w związku z:

  • nabyciem spadku
  • ustanowieniem lub zniesieniem współwłasności
  • podziałem nieruchomości
  • wyodrębnieniem samodzielnego lokalu
  • ustanowieniem lub zniesieniem służebności
  • aktualizacją zapisów w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości
  • ujawnieniem na działce obiektu budowlanego
  • nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca
  • lub też każdej innej przeszkody w swobodnym rozporządzaniu nieruchomością

– zleć regulację stanu prawnego nieruchomości specjalistom

z MEDIATOR POLSKA Sp. z o.o.