Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Masz problem prawny związany z nieruchomością – zgłoś się do nas.
Masz problemy w życiowych sprawach – zgłoś się do nas.
Nie wiesz jak postąpić w trudnej czy kłopotliwej sytuacji prawnej – zgłoś się do nas.
Potrzebujesz stałego wsparcia prawnego – zgłoś się do nas.

Udzielimy porady prawnej, uregulujemy stan prawny nieruchomości – będziemy prowadzić Twoje sprawy z należytą starannością i oddaniem.

Prowadzimy stałą i kompleksową obsługę oraz doraźną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w ramach której min.:

 • sporządzamy jednorazowe opinie prawne,
 • dokonujemy pełną analizę prawną nieruchomości,
 • normujemy stany prawne nieruchomości,
 • przygotowujemy projekty umów, porozumień i innych dokumentów,
 • opiniujemy przedstawione do analizy dokumenty,
 • sporządzamy i wnosimy pozwy oraz środki zaskarżenia wraz z zastępstwem procesowym,
 • przeprowadzamy analizy sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu ugodowym, arbitrażowym i mediacyjnym,
 • wspomagamy Klienta w negocjacjach,
 • ustanawiamy odpłatne służebności przesyłu,
 • dochodzimy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • dochodzimy odszkodowania związane z pomniejszeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp (miejscowych planów zagospodarowania).

Prowadzimy także mediację sądową i pozasądową w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.