• 581 Nr oferty
  • Łąka k/ Kadłuba Turawskiego Lokalizacja
  • 15779 m2 Powierzchnia
  • wtórny Rynek
  • 66 000 Cena

Parametry nieruchomości

  • 66 000 Cena
  • 4 zł/m2 Cena za m2
  • 15779 m2 Powierzchnia
  • przeznaczenie rolne Inne

Opis oferty

Grunty rolne o powierzchni 1,578 ha w miejscowości Łąka k/ Kadłuba Turawskiego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zębowice teren oznaczony symbolem R – obszary rolne o dużej przydatności dla rolnictwa, wyłączone z zabudowy. MPZP brak. Przeznaczenie: użytki rolne, symbol klasy ŁIV, RIVb i RV.

Kontakt w sprawie oferty

Sprzedaż prowadzi

:
Andrzej Jakiel licencja państwowa nr 15, Oddział Opole tel. 517 120 637 email: aj@aj-mediator.pl